Recent Activity

Activity stream for all registered members at Payitforward Community.

 1. Nguyễn Thanh Tâm posted a new thread.

  [C20] Đề thi tuyển sinh C20

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP C20 Cx (C20 - Course 20) là khóa học được tổ chức với mục đích hướng dẫn các bạn sinh viên yêu thích điện tử,...

  Forum: Lớp C20

  Sep 17, 2019 at 8:33 PM
 2. lttung1197 liked NKN_LX's post in the thread [C20] Tổng kết buổi pre 2.

  :1cool_byebye:Chào mọi người mình quay lại rồi đây:1cool_byebye: Buổi học trước chúng ta đã học cơ bản về ngôn ngữ C và học cách tắt mở...

  Sep 16, 2019 at 12:38 AM
 3. NKN_LX posted a new thread.

  [C20] Tổng kết buổi pre 2

  :1cool_byebye:Chào mọi người mình quay lại rồi đây:1cool_byebye: Buổi học trước chúng ta đã học cơ bản về ngôn ngữ C và học cách tắt mở...

  Forum: Lớp C20

  Sep 15, 2019 at 11:23 AM
 4. Vũ Huy Hợp posted a new thread.

  [K19] Tổng kết buổi học 3 - 14/09/2019

  Hi các bạn :1cool_byebye:, Vậy là bữa nay mình đã kết thúc buổi học thứ 3 lớp điện tử cơ bản cho K19 :6cool_boss:. Mình sẽ review lại...

  Forum: Dành cho SV năm nhất

  Sep 14, 2019 at 9:31 PM
 5. lttung1197 liked NKN_LX's post in the thread [C20] Thông báo chuẩn bị cho buổi pre 2.

  :1cool_byebye:Chào các bạn:1cool_byebye: Sau buổi pre 1 chúng ta đã được làm quen với Kit STM32F103. Yêu cầu buổi học thứ nhất là nạp và...

  c20_pre2.PNG Sep 14, 2019 at 2:23 AM
 6. NKN_LX posted a new thread.

  [C20] Thông báo chuẩn bị cho buổi pre 2

  :1cool_byebye:Chào các bạn:1cool_byebye: Sau buổi pre 1 chúng ta đã được làm quen với Kit STM32F103. Yêu cầu buổi học thứ nhất là nạp và...

  c20_pre2.PNG

  Forum: Lớp C20

  Sep 11, 2019
Loading...