Recent Activity

Activity stream for all registered members at Payitforward Community.

 1. Ngô Văn Tuân liked Nguyễn Thanh Tâm's post in the thread [C19] Đề thi tuyển sinh C19.

  KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CLB NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Cx là khóa học vi điều khiển MSP430 cơ bản của PayItForward dành cho các bạn đam mê về...

  Feb 22, 2019 at 1:16 PM
 2. Nguyễn Thanh Tâm has a new avatar.

  Feb 22, 2019 at 12:07 PM
 3. Nguyễn Thanh Tâm posted a new thread.

  [C19] Đề thi tuyển sinh C19

  KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ CLB NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Cx là khóa học vi điều khiển MSP430 cơ bản của PayItForward dành cho các bạn đam mê về...

  Forum: Lớp C19

  Feb 22, 2019 at 12:06 PM
Loading...