Góc chia sẻ tài liệu xe 2 bánh tự cân bằng

Discussion in 'Lớp C16' started by manh.van2, Sep 5, 2017.

 1. manh.van2

  manh.van2 Thành Viên PIF

 2. NKN_LX

  NKN_LX Thành Viên PIF

  Link lý thuyết Kalman hơn 50 clip, a/e xem thông thả :D:

  Source code Kalman: (file đính kèm)
   

  Attached Files:

 3. Minh Vũ

  Minh Vũ Thành Viên PIF


  trong cái code MPU6050 á, tại sao cái *dt_update* lại bằng (1.0/FREQ_UPDATE) vậy?
   
 4. tuanti1997qn

  tuanti1997qn Thành Viên PIF

  static void Timer_Init(void){
  SysCtlPeripheralEnable(MPU6050_TIMER);
  TimerConfigure(MPU6050_TIMER_BASE, MPU6050_TIMER_CONFIG);

  ui32Period = SysCtlClockGet() / FREQ_UPDATE;
  TimerLoadSet(MPU6050_TIMER_BASE, MPU6050_TIMER_BASE_TIMER, ui32Period -1);

  TimerIntRegister(MPU6050_TIMER_BASE, MPU6050_TIMER_BASE_TIMER, &Timer_Interrupt_Handler);
  IntEnable(MPU6050_TIMER_INT);
  TimerIntEnable(MPU6050_TIMER_BASE, MPU6050_TIMER_INT_FLAGS);
  TimerIntClear(MPU6050_TIMER_BASE, MPU6050_TIMER_INT_FLAGS);
  TimerEnable(MPU6050_TIMER_BASE, MPU6050_TIMER_BASE_TIMER);
  TimerControlStall(MPU6050_TIMER_BASE, MPU6050_TIMER_BASE_TIMER, false);
  TimerEnable(MPU6050_TIMER_BASE, MPU6050_TIMER_BASE_TIMER);
  IntMasterEnable();
  }
  đoạn này tạo ngắt timer với tần số FREQ_UPDATE.
  nên thời gian update hay dt_update = 1/tần số
   
Loading...

Share This Page