[RYA2017] Code xử lí ảnh và truyền nhận data

Discussion in 'Hỗ trợ' started by nguyễn đình huân, Jan 5, 2018.

 1. nguyễn đình huân

  nguyễn đình huân Cố Vấn CLB

  Chào các bạn, mình upload code xử lí ảnh và giao tiếp với ardupilot qua cổng UDP: https://github.com/ndhuan/FlyMew_ImageProcessing. Chương trình này bao gồm 2 thread, một thread thực hiện việc xử lí ảnh detect tâm vật màu và một thread UDP server nhận dữ liệu góc và độ cao từ Ardupitot.​
  Để build chương trình trên BBG, các bạn chạy các lệnh sau
  Code:
  cd /path/to/folder
  cmake .
  make
  Để chạy chương trình xử lí ảnh này cùng với ardupitlot khi beaglebone startup, các bạn thêm vào file rc.local như sau:
  Code:
  sudo nice -n -20 sudo /path/to/executable/file/RYA2017 &
  sudo /home/debian/arducopter -B udp:127.0.0.1:8000 -C udp:192.168.6.1:14550 > /home/debian/arducopter.log &
   
  linhTheBug and 2death like this.
 2. nguyễn đình huân

  nguyễn đình huân Cố Vấn CLB

  Một tip nho nhỏ :): để disable các service không cần thiết của BBG nhằm tiết kiệm %CPU, các bạn có thể chạy đoạn lệnh sau trên terminal:
  Code:
  sudo su
  systemctl disable cloud9.service
  systemctl disable gateone.service
  systemctl disable bonescript.service
  systemctl disable bonescript.socket
  systemctl disable bonescript-autorun.service
  systemctl disable avahi-daemon.service
  systemctl disable gdm.service
  systemctl disable mpd.service
  exit
   
  gochit, linhTheBug and 2death like this.
Loading...

Share This Page