Thiết kế mạch in

Mọi thứ cần trao đổi về làm mạch, hướng dẫn OrCAD, Altium Designer.

Linh kiện - Dụng cụ

Trao đổi, hỏi đáp về linh kiện điện tử; dụng cụ, hoá chất làm mạch
Threads
33
Messages
279
Views
97.8K
Threads
33
Messages
279
Views
97.8K

Capture (OrCAD)

Trao đổi về Capture của OrCAD
Threads
14
Messages
79
Views
39.4K
Threads
14
Messages
79
Views
39.4K

Layout (OrCAD)

Trao đổi về Layout của OrCAD
Threads
37
Messages
192
Views
83.3K
Threads
37
Messages
192
Views
83.3K

Thư viện footprint - capture

Dành riêng cho các bạn cần xin hay muốn chia sẻ thư viện Footprint và Capture OrCAD.
Threads
11
Messages
34
Views
30.6K
Threads
11
Messages
34
Views
30.6K

Kỹ thuật làm mạch

Chia sẻ kinh nghiệm Ủi, Hàn, Khoan,... nói chung là làm sao để làm mạch cho đẹp.
Threads
19
Messages
185
Views
83.8K
Threads
19
Messages
185
Views
83.8K

Mạch in 2 lớp

Trao đổi về kinh nghiệm layout mạch 2 lớp. Các địa chỉ đặt mạch.
Threads
6
Messages
56
Views
35.4K
Threads
6
Messages
56
Views
35.4K

Altium Designer

Hướng dẫn, tài liệu và các trao đổi về Altium Designer
Threads
11
Messages
26
Views
59.3K
Threads
11
Messages
26
Views
59.3K
Top