Recent content by Huy Nguyen

  1. H

    ĐỘNG HỌC THUẬN VÀ NGHỊCH CỦA ROBOT SCARA

    Đầu tiên xin cảm ơn luận văn của anh Vũ Huy Hợp K15 (C14) đã giúp mình rất nhiều trong việc nghiên cứu động học của Robot Scara Mình xin tự giới thiệu mình là Huy K19 (C20) _ Bước đầu tiên của việc nghiên cứu Robot đương nhiên là phải có mô hình rồi nhỉ ? Mình không lo việc đó vì đã có sẵn tay...
Top