Search results

  1. G

    Sưu tầm các website có thể mua Linh kiện điện tử Online

    Mình là Giang, cựu sv BK K12. Mình nhận đặt mua linh kiện điện tử chính hãng, không giới hạn giá trị đơn hàng. https://www.digikey.com/ https://www.mouser.com/ + Giá theo giá trên Digikey, có thể chênh lệch nhỏ + Thời gian giao hàng: 5 ngày làm việc. + Fee shipping: 2$ + Ngoài ra, 1 số mặt...
Top