Search results

 1. C

  [C15] Thông Báo Đề Tài Giữa Khóa

  Show hình nào các bạn trẻ :v
 2. C

  Altium Schematic Template (Title Block)

  Link download Alitum Schematic Template của PIFLab. Dropbox Mediafire Các bạn copy các file template sau khi giải nén vào thư mục template của Alitum trên máy. Thường thì thư mục này nằm trong Users/Public/Document/Altium/AD?/Template/. Sau khi copy xong thì trong lúc thiết kế Schematic vào...
 3. C

  Giúp đỡ mình về phần vẽ layout với!!!

  Bạn xem lại bài này http://www.payitforward.edu.vn/forum/threads/1605/ Có thể bạn đã quên chọn "Keep Drill Holes Open" trong cửa sổ print.
 4. C

  [Training HW] Report Bài tập 1 - Buck Regulator

  Mạch này là 1 dạng mạch DC-DC, cấu hình buck dùng IC LM2596. Cấu hình này là giảm áp, nên áp vào phải lớn hơn áp output. Chọn Pin phải phù hợp về điện áp và dòng xả tối đa cũng như dung lượng pin. Bạn cần chọn pin có điện áp cao hơn, dòng xả tối đa đủ lơn, dung lượng đủ dùng.
 5. C

  Lỗi Font chữ trong khi giao tiếp với HC05

  Có thể bạn đã cấu hình UART chưa phù hợp với module, chẳng hạn tốc độ baud.
 6. C

  ADC12-Tiva C

  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0); GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5); ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 2, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0); ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 2, 0...
 7. C

  Một số thắc mắc về GPIO và TIMER của TM4C123GH6PM

  Trong C nói chung thì cú pháp #include để thêm phần code, thường là các file header. Ở đây chứa các định nghĩa, các header của các hàm thư viện,....
 8. C

  Một số thắc mắc về GPIO và TIMER của TM4C123GH6PM

  Trong ví dụ thì đã cho phép ngắt cục bộ module, và cả ngắt toàn cục
 9. C

  Một số thắc mắc về GPIO và TIMER của TM4C123GH6PM

  Nút nhấn trên kit dễ bị rung phím. Nên nếu k có delay thì vừa thực hiện xong chương trình ngắt ra, gặp rung phím thế là ngắt tiếp nên kết quả không đúng, giống như nhấn 2,3 lần. Để ở cuối để khi nhấn là thực hiện xuất led liền, sau đó delay . Nếu delay ở đầu, mà quá lâu thì thấy kết quả không...
 10. C

  Một số thắc mắc về GPIO và TIMER của TM4C123GH6PM

  Xem bên này nha http://www.payitforward.edu.vn/forum/threads/2007/
 11. C

  Một số thắc mắc về GPIO và TIMER của TM4C123GH6PM

  * ui32perpheral: là những hằng đã được định nghĩa tương ứng cho từng ngoại vi. Xem thêm trong file Sysctl.h (uint32_t là 1 kiểu đã đc định nghĩa trong stdint.h, tương ứng với số nguyên k dấu 32bit - unsigned long) * Tương tụ. ui32port và ui8pin ta cần khai báo tương ứng các hằng đã đc định...
 12. C

  GPIODirModeSet

  Các hàm trong TivaWare đã được biên dịch sẵn, tích hợp trong MCU. Nếu dùng ROM_tenham. Thì sẽ dùng nhữgn hàm đã biên dịch sẵn này, làm giảm độ lớn chương trình sau khi biên dịch.
 13. C

  [gấp] Tìm Thư Viện layout Max485 trong Orcad 9.2

  Không biết bạn dùng kiểu chân gì. Nếu là chân cắm thì DIP8 đó.
 14. C

  Kết quả PIF GA 2014

  Mong rằng các bạn giặt áo cẩn thận. :gach Không khéo có áo "hường" để mặc.
 15. C

  [C11] Thông báo buổi học ngày 18/5/2014

  @Fujoko: Ví dụ bạn có ADC 10bit thì kết quả sẽ là từ 0 -> 2^10-1. Kết quả đó chính là 2^10*(giá trị đo/Vref) (Giá trị cần đo cần nằm trong tầm từ >=0 & <Vref)
 16. C

  [C11] Xin sample của TI

  Xiin về lấy mấy cái hộp giấy đựng đồ cũng được. :)
 17. C

  [C11] Xin sample của TI

  Mới xin mấy bữa trước mà nó báo là mai gửi tới nhà. :)
 18. C

  [C11] Xin sample của TI

  :gach
 19. C

  [C11] Xin sample của TI

  Con đó thì nạp OK.
 20. C

  [C11] Xin sample của TI

  MSP430G2553IN20 package PDIP là loại DIP thường xài ak. MSP430G2553IPW28R packaged TSSOP là loại linh kiện dán 28 pin Bấm vào cái loại package trong list nó cho tải datasheet của dạng chân đó bạn.
Top