Search results

  1. NguyenViet

    [K16] tài liệu buổi 5 và chuẩn bị cho buổi 6

    Chào các em! Đây là tài liệu của buổi 5 ngày 29/10/2016 về IC 555 https://drive.google.com/file/d/0B_QXJqgVKW7yX3ZSSFVkVUZ5bEk/view Các em nhớ làm bài tập về nhà ở cuối bài giảng nhé :D Tuần sau chúng ta sẽ học bài "Tìm hiểu về quang trở và chức năng so sánh của OPAMP". Các em cần chuẩn bị một...
  2. NguyenViet

    [K16] Chuẩn bị cho buổi 5

    Chào các em! Tuần này chúng ta sẽ tìm hiểu về IC 555 Các em cần chuẩn bị đầy đủ các linh kiện cho buổi học này bao gồm: - Breadboard. - Dây cắm mạch ( chủ yếu là dây đực đực và mang càng nhiều dây càng tốt nhé =))). - Điện trở các loại ( 1k, 10k, 100k, 6.8k, 68k, 330omh....). - Tụ điện: các loại...
Top