[DID2014] Anh chị kiểm tra lỗi này dùm em

hoangphuoc

Thành Viên PIF
Lúc build nó báo 2 lỗi này. Anh chị coi thử dùm em với :((:((:((
error #10010: errors encountered during linking; "vidu.out" not built
error #10056: symbol "main" redefined: first defined in "./app/main.obj"; redefined in "./main.obj"

Em cám ơn nhiều ạ :3cool_adore::3cool_adore::3cool_adore:
 

honghiep

Cố Vấn CLB
Staff member
theo nó báo thì có 2 main. 1 cái ở folder app/main và 1 cái ở thư mục chứa project
 
Top