[Hỏi hơi ngu] Em hỏi về code touch

Vũ Long

Thành Viên PIF
Em viết được đoạn code này, tuy hơi dài nhưng em thấy rõ nó bị vấn đề ngay chỗ Timer1 và chuyển mode timer đó và lỗi ở mode 2 trong hàm Doit();
Vì khi em bỏ mode 2 đó thì CODE CHẠY ĐÚNG NHƯNG KHÔNG HIỆN HIỆU ỨNG CỦA TIMER1.
Anh chị nào pro bỏ 10p xem giùm em coi bị lỗi gì.

https://github.com/dragon28122007/CCSCode/blob/master/Touch-boost-sense

Em cảm ơn nhiều ạ. Phần design có trong đoạn đầu code rồi ạ.
Sorry vì em up riêng tại giới hạn 10000 characters.
 
Top