Bắt đầu với dòng DSP C2000 của Texas Instruments

2death

Cố Vấn CLB
Staff member
C2000, có thể xem là "ở giữa" Vi điều khiển thông thường (MCU) và các dòng chip xử lý tín hiệu số (DSP - Digital Signal Processor). Cũng có thể được xếp vào nhánh MCU, cũng có thể xếp vào DSP.

Khi ứng dụng không cần một chip xử lý quá mạnh (như các dòng C5000, C6000) mà vẫn cần:
+ Nhanh, mạnh hơn MCU thông thường.
+ Độ tin cậy cao.
+ Hỗ trợ tốt các tính toán phức tạp.
+ Khả năng real-time.

Đặc biệt trong các ứng dụng:
  • Digital Power (nôm na là điện tử công suất: DC/DC, DC/AC, Solar power, Power Factor Correction, LED lighting...).
  • Motion Control (Điều khiển các loại motor khác nhau DC, BLDC, AC induction, Stepper,...).
  • Robotics.
  • Có công suất lớn, đòi hỏi tính ổn định và độ tin cậy, hạn chế nhiễu do cấu trúc MCU.
---> Khi đó C2000 là sự lựa chọn hợp lý.

C2000 thường không được tích hợp các module về giao tiếp, display như các loại MCU general purpose, chỉ có những module cần thiết và vừa đủ (Ví dụ sẽ có CAN, nhưng sẽ không có chức năng Ethernet, LCD, Wi-Fi,...).

Một số dòng chip C2000 về sau được add thêm 1 core ARM, core ARM sẽ thực hiện các tác vụ về Communication và Display, còn lõi C2000 sẽ dành để tập trung cho các tác vụ tính toán.
Ví dụ: F28M35x có 1 core C28 (C2000) và 1 core ARM M-3.

Các chip thuộc dòng C2000, khối Analog và Digital được tách biệt. Chân làm chức năng ADC thì không bao gồm thêm chức năng Digital I/O như các loại MCU thông thường.

Cho tới lúc viết bài này, C2000 của TI có thể phân thành các dòng lớn như sau:

1. Piccolo F2802x/F2803x/F2805x/F2806x/F2807x/

Từ 02 tới 07: Tốc độ xử lý và tài nguyên (và giá!) tăng dần.
Dòng F2802x có giá chỉ từ ~2$/pcs, rất cạnh tranh so với vi điều khiển thông thường.

Speed: 40-120 MIPS

Overview:
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers_16-bit_32-bit/c2000_performance/real-time_control/f2802x_f2803x_f2806x/overview.page

2. Delfino F2833x/F2837x

100-800 MIPS
1 CPU to 2xCPU + 2x co-processor
Flash: 512KB - 1MB
SRAM: 64KB - 204KB.
PWM: nhiều kênh PWM (18-24 kênh). Các kênh PWM có thể config để chia thành từng cặp đối nghịch, config được deadtime.
ADC: 1.1 MSPS - 3.5 MSPS - 12.5 MSPS.

Overview:
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers_16-bit_32-bit/c2000_performance/real-time_control/f2833x_f2837x/overview.page

3. Fixed-Point F280x/F281x
Là dòng xa xưa nhất của C2000 (quen thuộc với các chip như F2812/F2807).
Chưa support Floating-point

4. F28M3x
1 core C28x up to 150 MHz + 1 core ARM Cortex M-3 (100MHz).
Bổ sung các chức năng communication, chủ yếu là Ethernet, USB (OTG) và thêm 1 số port I2C, SPI, CAN,...

Overview
:
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers_16-bit_32-bit/c2000_performance/control_automation/f28m3x/overview.page

(Continued in next post).
 
Top