[Attention] Giới thiệu diễn đàn phiên bản 2020

Ngô Văn Tuân

Gà con
Staff member
1. Giao diện mới, cool hơn.
2. Trình soạn thảo văn bản mới ngầu đời hơn được bổ sung thêm khác nhiều tính năng hữu ích:
 • Code được soạn thảo trong vùng riêng để dễ theo dõi (copy) hơn:
  C:
  #include <stdio.h>
  int main(void)
  printf("Hello world!!!");
  return 0;
  }
 • Inline code call_this_function(pass_that_parameter).
 • Hình ảnh có thể được kéo thả va resize trong khung soạn thảo.
 • Bổ sung spoiler:
  Nội dung cần thu gọn đi
 • Bổ sung table:
  Left sideRight side
  0001
  1011
 • Hỗ trợ gõ biểu thức toán học bằng Latex:
\[ (a+b)^{2 } = a^{2 } + 2ab + b^{2} \]
 
Top