H
Reaction score
4

Profile posts Latest activity Postings About

  • Bạn ơi, mình cũng đang nghiên cứu về sim900. Bạn cho mình hỏi tí được không. Hiện mạch mình đang bị lỗi không nhận sim, nó cứ báo cpin : not insert. mình không biết đây là lỗi do phần mạch mình thiết kế hay do con sim900. Mình mua cái breakout board sim900 bên thiên minh. Bạn có sử dụng cái board đó không, nếu có có thể cho mình mượn để test thử được không...???^^
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top