Cách đệm dòng cho led ?

vodanhbk

Trứng gà
Nếu em muốn làm led cube 8x8x8 với 1 con 74HC595 cho 8 lớp layer và 8 con 74HC595 cho 64 cột thì cách đệm dòng như thế nào? Em dùng TD62783 để đệm cho con 74HC595 ở lớp layer nối anot rồi thì mấy con ở cột có cần đệm dòng không?
 

vodanhbk

Trứng gà
một con đệm dòng hơn 15k nếu mà đệm hết đúng là tốn kinh phí thật.:)
 
Top