hỏi về việc giao tiếp PSP trong PIC16F887!!!!

electric_man

Thành Viên PIF
có ai rõ về phần này không??
cho em hoi thêm việc giao tiếp này thông qua PORTD (PSP: giao tiếp song song) và PORTE: chọn chức năng cho PORTD. tuy nhiên bên 877 có bit 7 của PORTE là PSPMODE=1:cho phép PORTD làm PSP. nhưng 887 lại không định nghĩa!!!
vậy phải làm sao??
 

tungbk

Cố Vấn CLB
Staff member
Theo mình biết trong PIC16f887 có giao tiếp MSSP (gồm I2C và SPI) chưa nghe PSP.Còn giao tiếp song song qua port D cũng chỉ là GPIO thông thường.
Bạn có thể chỉ trang nào hướng dẫn giao tiếp PSP trong datasheet của PIC16F887 không ?Mọi người có thể giúp bạn .
 

electric_man

Thành Viên PIF
cái này em đọc bên 877. vậy việc PORTD làm cổng GPIO là mặc định??? nó có cần được PORTE chọn như bên 877 không ah??
 
Top