Quy định về việc post bài nhờ giúp đỡ

admin

Pay It Forward
Staff member
1. Bài viết theo kiểu xin xỏ "anh/chị/bạn ơi có code/sơ đồ... gì đó không cho mình xin với" sẽ không được hoan nghênh, admin thích thì admin xoá, không cần giải thích lôi thôi.

2. Khi cần giúp đỡ, các bạn nên trình bày rõ vấn đề, bạn đã tìm hiểu được gì, còn vướng mắc điều gì.

3. Nếu cần post sơ đồ mạch lên (hay bất cứ hình ảnh nào liên quan), các bạn vui lòng dùng chức năng "chèn ảnh" vào bài viết để mọi người dễ xem.

4. Khi hỏi về code, hãy post code lên (dùng thẻ CODE hoặc QUOTE cho dễ đọc), để mọi người xem nhanh hơn.

5. Nếu bạn không chèn ảnh, không post code lên mà chỉ đính kèm file .rar thì có nhiều người sẽ không trả lời cho bạn được, vì họ sẽ phải tốn thời gian download về.
 
Top