Thông báo tập trung lớp C3

admin

Pay It Forward
Staff member
BCN CLB thông báo đến các bạn lớp C3:
+ Từ tuần này C3 sẽ đi học chung với C4, ôn lại bài UART và học tiếp một số bài sau.
+ Sau khi kết thúc lớp PIC, 2 lớp C3, C4 được gộp chung lại để thực hiện một số đề tài dưới sự hướng dẫn của các anh chị (chia nhóm).

Buổi học tuần này vào chủ nhật, 06/11/2011, 7h15, phòng 303B8.

Vì ôn lại bài Uart nên các bạn đem theo mạch FT232 (hoặc PL2303, hoặc bất kì mạch nào tương đương), kèm theo mạch MainPic, mạch I2C,... (nói chung là cứ đem hết :D)
 
Top