[2-wheel self balancing robot] [Topic 1] TIVA và lib Timer/UART

minh_t57

Thành Viên PIF
Chào các bạn :1cool_byebye:,
  1. Hôm nay mình đã trao đổi với nhau về các cách viết các thư viện cho TIVA như Timer và UART. @Dang Thanh Tung sẽ post các lib mẫu.
  2. Các bạn tạo nhóm và trao đổi kế hoạch với các members, quản lý timeline thông qua các tools hỗ trợ như trello,...
  3. Tạo git để lưu trữ, backup,... code của mình. Các em đọc tham khảo tại đây.
  4. Mọi tài liệu chia sẻ được lưu trữ tại đây, các em vào tham khảo.
 
Last edited:
Top