[2-wheel self balancing robot] [Topic 2] Solidworks, memory layout trong MCU, Compiler

minh_t57

Thành Viên PIF
Chào các bạn :1cool_byebye:,
  1. Hôm nay mình đã trao đổi với nhau về 4 segment trong code: code, data, heap, stack. Các bạn về đọc thêm tại các link sau:
    1. https://cpp.daynhauhoc.com/8/10-phan-loai-cac-vung-nho-stack-va-heap/
    2. https://www.stdio.vn/articles/read/151/to-chuc-bo-nho-chuong-trinh
    3. Bản chất của biến trong C: https://www.stdio.vn/articles/read/5/ban-chat-cua-bien-trong-cc
  2. Các bạn về thực hành thêm các bài tập về solidworks để có thể thành thạo sử dụng.
 

Attachments

Top