[C21] Hướng dẫn hàn board Chicken Board C21

Lâm Tùng

Thành Viên PIF
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng board C21 đã về :brick:


122961339_2874302499465449_6837598809637863556_n.jpg

Vậy là đã đến lúc chúng ta cần làm việc :misdoubt:

*Những thứ cần mua, hướng dẫn hàn:

Link google drive: google drive
Link github: github

*Video hướng dẫn hàn:

 
Top