[C21] Tổng hợp buổi học UART

Nhật Micls

Thành Viên PIF
Buổi này chúng ta sẽ học về ngoại vi tiếp theo: UART, các bạn cần phải mua usb uart như sau:
https://hshop.vn/products/mach-chuyen-usb-uart-cp2102
Sửa lỗi driver cho loại rẻ:
https://hocarm.org/huong-dan-cai-driver-pl2303-voi-win10/
để học, usb uart là một thiết bị rất hữu dụng cho việc debug và học vi điều khiển
:v

Để sử dụng USB UART, các bạn cần cài Heracules:
https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility
--------------------------------------------
Link bài giảng: Google Drive
Một số lưu ý:
1606908496948.png


Hàm HAL_UART_Receive_IT() gọi để hàm ngắt chạy lại.
Lưu í số lượng chữ nhận phải xác định đúng nếu số lượng chữ nhận không đủ thì nó sẽ không vào ngắt hoặc dư thì con STM32 sẽ bị treo.
P/s: Nếu các bạn làm không thành công thì các bạn cứ hỏi trên group nha mn.
 
Top