[C21] Chuẩn bị cho buổi 3 "ADC"

Nhật Micls

Thành Viên PIF
Chào các bạn,

1607170930366.png


Để chuẩn bị tốt cho buổi sau các bạn down slide xuống và mang đồ chơi đầy đủ nha
Link slide: Onedrive
 
Top