Tuyển dụng 2021

2death

Cố Vấn CLB
Staff member
1) Viettel (Viettel High Technology Industries Corporation)
Vị trí tuyển dụng:
  1. Hardware Design Engineer (Senior or Principal level)
  2. Signal Processing Engineer (Senior or Principal level)
  3. Embedded Software Engineer
Nơi làm việc: Hà Nội và TP HCM.

JD chi tiết và thông tin liên hệ:

2) EPI
Vị trí tuyển dụng: FIELD APPLICATIONS ENGINEER
Nơi làm việc: TP HCM.
JD chi tiết và thông tin liên hệ:

3) FRIWO
Vị trí tuyển dụng: Hardware Design Engineer
Nơi làm việc: Khu Công nghệ cao, Q9, TP HCM.

JD chi tiết và thông tin liên hệ:

4) VEOLIA
Vị trí tuyển dụng: Automation Engineer
Nơi làm việc:
Nơi làm việc: Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, Bình Chánh, TP HCM.

JD chi tiết và thông tin liên hệ:
 
Last edited:
Top