[C22] Tổng kết buổi 1

ntaquan

Gà con
Chào các bạn :6cool_boss:

Buổi vừa qua chúng ta đã học được những kiến thức cơ bản về lập trình C. C là ngôn ngữ ra đời trước, và là ngôn ngữ hướng thủ tục, nó dễ dàng được triển khai và chạy trên các hệ điều hành cũng như vi điều khiển.

Những nội dung chúng ta đi qua bao gồm:
  • Biến và kiểu dữ liệu
  • Các phép toán
  • Các lệnh rẽ nhánh, lặp
  • Hàm, biến cục bộ, toàn cục
  • Mảng
  • Tiền xử lý
Học một ngôn ngữ cần rất nhiều thời gian mới có thể luyện được tư duy lập trình. Những bước đầu tiên có thể rất khó khăn nhưng mong các bạn đừng nản chí nhé. :4cool_beauty:

Chuẩn bị cho buổi sau:
  • Cơ bản về vi điều khiển
  • Các khối chức năng trong một board mạch
  • Linh kiện cơ bản
  • Hướng dẫn hàn board

Tài liệu buổi học: https://drive.google.com/drive/folders/1juYkEiv8D_lW4NgGO079ueqGgHKfgwm0?usp=sharing
 
Top