Đề án thành lập Câu lạc bộ Nghiên Cứu Khoa Học khoa Điện - Điện tử

Tan Sy Nguyen

Cố Vấn CLB
Staff member
Đây là đề án đã được Đoàn trường kí duyệt và công khai hôm lễ kỷ niệm. Nay công khai rộng rãi để mọi người cùng biết, cùng hiểu rõ về CLB. Những điều mà các bạn nên quan tâm và phải biết: tiêu chí hoạt động, quy định về kết nạp thành viên, nhiệm vụ và quyền lợi của thành viên CLB, quy định khai trừ thành viên,...


Đây là toàn văn đề án được up lên google docs để các bạn theo dõi được đầy đủ, chính xác.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3tF6OS6wQb7ZmIwMTA5NzQtYTZiNC00OTQwLWFjYzYtODI4YmQyZGNlOWE1&hl=vi
 
Top