Thư viện Capture - OrCAD: Khung tên - TITLE BLOCK CLB PIF

2death

Cố Vấn CLB
Staff member
Bạn Manhdd đã thiết kế xong Title block chuẩn cho các thiết kế của CLB.
Các bạn download tại:

PIF_FRAMEOFNAME.OLB

Mẫu:


Hướng dẫn sử dụng :D

Vài thủ thuật sử dụng khung tên (Title block):
- Đưa khung tên vào bản vẽ: Place > Title Block .... >> Chọn thư viện và rồi Title Block
- Đặt khung tên mặc định: Options > Design Template... . Chọn Tab Title Block
Điền vào Library NameTitle Block Name mặc định.

Ví dụ:
Library Name: D:\Setup\Orcad 9.2\Capture\Library\FRAMEOFNAME.OLB (phải ghi ở dạng này nhé :) )
Title Block Name : PIF-TitleBlock

Ngoài ra, có thể điền thêm các thông tin mặc định vào các trường khác (Organization Name ...).

Khung tên này dùng trường Organization Name thay cho Designer Name :), nên mọi người ghi mặc định tên mình vào Organization Name nhé :))
 
Top