Hình Logo Câu Lạc Bộ PIF

2death

Cố Vấn CLB
Staff member
Up hình Logo CLB chúng ta cho các bạn nào cần sử dụng:Logo hiện tại:


Dưới đây là Logo bản obsoleted (không khuyên dùng) :brick:
 

Huy_Nguyen

Cố Vấn CLB
Còn đề án thành lập clb, BCN up lên đi nào, à Admin nhớ chỉnh lại các chức danh cho thích hợp :d
Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc!
 
Top